Vyrábíme tlakové i beztlakové nerezové nádoby. Naší hlavní výrobní činností jsou návrhy a výroba nerezových celků především do pivovarnického, ale také farmaceutického a potravinářského průmyslu.

nerezové nádoby, nerezové tanky, výroba nerezových celků do pivovarnického průmyslu, nerezová výroba, svařování kovů

Brewery National Jurgens Brauerei in Braunschweig

21. 10. 2021

Another fermentation cellar of our production with an automatic temperature control system during beer fermentation, directly in Germany, at the National Jurgens Brauerei brewery. The brewery is a 

Brewery National Jurgens Brauerei in Braunschweig, Germanyhistorical continuation of the production of beer from the 19th century in the town of Braunschweig, to which a new young team of brewers and owners is dedicated today. Our supplies included modern cylindrical-conical tanks with a volume of 25 HL, a glycol storage tank, an automatic fermentation system AFS-100, glycol distribution and additionally adding four CKT 3 HL cellars. We wish the brewery good luck and a lot of beer sold.